De eerste 100 dagen van burgemeester Renze Bergsma

Zaterdag 8 januari: Renze Bergsma is op de kop af 100 dagen burgemeester van de gemeente Coevorden. We stellen hem een aantal vragen om te horen hoe hij op deze eerste periode terugkijkt.

Je werd op 1 oktober geïnstalleerd. Wat is er sinds die tijd gebeurd? 

Heel veel! Ik heb met heel veel mensen en organisaties kennisgemaakt. Nog niet met zoveel als ik zou willen, maar dat is even een gevolg van de beperkingen van deze tijd. Ik kijk er naar uit om weer veel nieuwe mensen te leren kennen in 2022. Verder zijn er belangrijke besluiten genomen in het college van Burgemeester en wethouders en in de gemeenteraad. Denk aan de nieuwe Woonvisie en aan de nieuwbouw van De Nieuwe Veste!

Wat is je beeld van de gemeente Coevorden?

Dat het een prachtige gemeente is, waar echt heel veel gebeurt, waar hele actieve mensen wonen en waar een prachtige combinatie van stad, dorpen en platteland is. Ik had dat beeld vooraf al hoor, maar het is bevestigd in de afgelopen maanden.

Wat heeft je verrast?

De spontaniteit. Ik heb heel veel leuke spontane en onverwachte ontmoetingen met mensen gehad. Inwoners die mij aanspreken op straat of bij een bijeenkomst, mensen die enthousiast reageren als ik hen aanspreek. Dat vind ik echt heel erg leuk. Het is zo belangrijk om elkaar te kennen!

Wat was het hoogtepunt in deze 100 dagen?

Oei, dat is een moeilijke vraag. Ik vind elke kennismaking mooi omdat ik daarmee de gemeente en de inwoners beter leer kennen. Ik vond het ook fijn om echt iets te kunnen betekenen voor een aantal mensen. En natuurlijk dat we een relatief rustige jaarwisseling hadden. Dat vond ik best wel een spannende, maar ook hier hielp het contact, het overleg en het gesprek vooraf.

Woon je al in onze gemeente?

Nee, helaas niet! We weten allemaal hoe de woningmarkt is en we doen echt ons best om een goed plekje te vinden, maar tot dusver is dat nog niet gelukt. We blijven heel actief zoeken en hopen heel snel in 2022 hier te kunnen wonen. We zijn heel benieuwd waar we wanneer landen. Ook mijn vrouw en kinderen kijken er naar uit!

Hoe gaat het met je Drents?

Het Drents verstaan gaat goed. Gelukkig maar, want dat vind ik heel belangrijk. Ik kreeg een ‘broescursus’ Drents bij het Huus van de Taol en daar leerde ik ook dat ik het niet hoef te spreken. Het gaat er vooral om dat je het Drents en de Drent begrijpt. En dat gaat heel goed! Het spreken, dat moet ik maar niet teveel proberen. ‘Moi’ gaat overigens prima. :-)

Hoe kijk je terug op 2021?

Vorig jaar om deze tijd had ik natuurlijk nog geen idee dat ik burgemeester van Coevorden zou worden. Het was in die zin een prachtig jaar, want ik ben heel blij dat ik hier nu ben. Verder had Corona natuurlijk veel impact op ons allemaal. Vervelend vooral voor de ondernemers die te maken hebben met verschillende beperkingen. En groot respect voor de mensen in de gezondheidszorg die én heel hard gewerkt hebben én veel narigheid van dichtbij hebben meegemaakt.

Wat ga je in 2022 doen?

Nog meer mensen en organisaties leren kennen. Hopen dat we weer samen mogen komen en dat we als gemeente samen met de inwoners mooie dingen kunnen realiseren.

Verder gaan we aan de slag met de veiligheid en met ondermijning in onze gemeente.

En we hebben natuurlijk in maart de gemeenteraadsverkiezingen! Ik hoop dat echt heel veel mensen hun stem gaan uitbrengen. We krijgen straks weer een eigen stemwijzer waar alle partijen uit onze gemeenteraad laten weten wat ze belangrijk vinden. Ik reken op een mooi jaar!

Wat wil je alle inwoners van de gemeente nog meegeven?

Uiteraard wens ik iedereen een goed, gezond en mooi jaar. Ik hoop dat we op een goede manier kunnen samenwerken om er voor te zorgen dat onze gemeente nog mooier en beter wordt. Iedereen moet zich thuis voelen en het gevoel hebben dat we samen heel veel kunnen!