De 'Tour dementie' in Coevorden

wethouder Joop Brink met twee van de organisatoren van de 'Tour dementie'

Vanochtend gaven medewerkers van Alzheimer Drenthe en Into D’mentia bij de balie van het gemeentehuis voorlichting over dementie. Er was een mogelijkheid om met een VR-bril in de huid van iemand te kruipen die dementerend is. Inwoners en medewerkers van de gemeente Coevorden maakten gebruik van het aanbod. Wethouder Joop Brink was aan het begin van de ochtend bij de informatiestand en onderging zelf de VR-ervaring.

De tour komt voort uit samenwerkingsafspraken tussen de Drentse gemeenten die enige tijd geleden zijn gemaakt in het Convenant Dementievriendelijk Drenthe. Daarin is onder meer afgesproken dat er meer aandacht voor dementie moet komen, dat er een noodzaak is om tot actie over te gaan voor mensen met dementie en dat er samen wordt gewerkt aan het waardig ouder worden voor mensen met dementie.In november en december 2018 en januari 2019 zijn er informatiestands over dementie in de Drentse gemeentehuizen. Dinsdag 27 november was er een informatiestand in het gemeentehuis van Coevorden. Inwoners, bedrijven en instellingen van Coevorden kregen informatie over de mogelijkheden van voorlichting en trainingen gericht op het goed kunnen omgaan met mensen met dementie. Ook was er informatie van Alzheimer Drenthe en het Netwerk Dementie Drenthe, bijvoorbeeld over Alzheimercafés en de Helpdesk Dementie Drenthe.