Diversiteitsplatform Coevorden zoekt leden

Regenbooglogo

Dit jaar is het  precies 50 jaar geleden dat in Nederland de eerste LHBTI-demonstratie plaatsvond. Het protest was gericht tegen discriminerende wetgeving. Sindsdien is er veel bereikt. Maar er is ook nog veel om samen de schouders onder te zetten.  Daarom is op initiatief van de gemeenteraad het Diversiteitsplatform Coevorden opgericht.

Het diversiteitsplatform bestaat uit leden van verschillende raadsfracties, de jongerenraad Coevorden, het COC en enkele maatschappelijke organisaties. Voor de uitbreiding van het platform zijn ze op zoek naar nieuwe leden.

Wat doet het platform?
Het diversiteitsplatform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over diversiteit discriminatie en acceptatie, met name op gebied van etnische achtergrond en seksuele voorkeur. Ze doen voorstellen voor activiteiten en nemen initiatieven om diversiteit in de gemeente te vieren en zichtbaar te maken. Het platform vergadert ongeveer tien keer per jaar in het gemeentehuis van Coevorden.

Wil jij je aansluiten bij het diversiteitsplatform Coevorden vanuit een organisatie, of als betrokken inwoner? Neem dan contact op met Lars Hoedemaker, telefonisch of via WhatsApp (06) 55490577 of stuur een mail naar lhoedemaker@raadcoevorden.nl.

 Op scholen is ‘homo’ nog altijd het meest gebruikte scheldwoord. Inwoners die anders zijn krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld. En de emancipatie van transgender en intersekse personen blijft achter. Ook in onze (regenboog)gemeente.