Drentse autowegen N34, N381 en N391 veilig? Vul de enquête in!

Rij je wel eens op de N34, N381 of de N391? Wat vind jij van het verkeer op die wegen? Geef je mening in deze vragenlijst !

Doe dat ook als je de enquête vorig jaar al invulde. Zo help je Provincie Drenthe om de Drentse autowegen veiliger te maken. Meedoen duurt ongeveer 8 minuten en is anoniem. Invullen kan tot en met 14 december 2021. 

Met deze enquête onderzoeken we het gevoel van (verkeers)veiligheid van weggebruikers op drie provinciale autowegen in Drenthe. 

Het is de tweede keer dat we deze enquête houden. De resultaten vergelijken we met de uitkomsten van de eerste enquête. 

Invullen enquête