Einde Frisse Start regeling door vele aanvragen  

Net als vorig jaar maakten ook nu veel organisaties in de gemeente Coevorden gebruik van de Frisse start regeling. Door de vele aanvragen is het bedrag van €100.000 dat de gemeente beschikbaar stelde grotendeels toegekend. Met de aanvragen die de gemeente ontving en die nog in behandeling zijn, verwachten we dat het budget op is. Dit betekent dat aanvragen per 23 juni niet meer mogelijk is.

In de schijnwerpers

De regeling was bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren en die daarmee bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen. Zij konden maximaal €1500 aanvragen als ze iets organiseren voor (potentiële) leden en vrijwilligers waarbij zij hun organisatie in de schijnwerpers zetten.

Gezond in Coevorden

Aanvragen voor de subsidieregeling Gezond in Coevorden kan nog wel. Deze regeling heeft een ander doel. De gemeente Coevorden heeft in 2022 € 201.944 beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of een gezonde leefstijl verbeteren of de bewustwording hiervan. Organiseert u een activiteit voor het verbeteren van de gezondheid of een gezonde leefstijl? Kijk dan of u hier subsidie voor kunt aanvragen. U moet dan wel partner zijn van het sport- en preventieakkoord en de activiteiten uitvoeren binnen de gemeente Coevorden. Wat de andere voorwaarden zijn en hoe u kunt aanvragen leest op de webpagina over deze regeling.  

Op www.coevorden.nl/subsidies vindt u ook de andere subsidieregelingen van de gemeente Coevorden.