Enquête aangepast sporten gemeente Coevorden

Wij hebben uw hulp nodig!

Op dit moment doen wij onderzoek naar aangepast sporten in de gemeente Coevorden. Hier hebben wij uw hulp bij nodig! In het sport- en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’ is een van de ambities om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. Wilt u dit onder de aandacht brengen bij uw leden, cliënten of gasten?

Voor wie is de enquête?

De enquête is bedoeld voor inwoners die (nog) niet mee kunnen doen met het reguliere sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Coevorden. Denk hierbij aan inwoners met een beperking (lichamelijk, gedragsstoornis, verstandelijke beperking, ectetera). We adviseren om de enquête samen met een begeleider, ouder of verzorger in te vullen. Wanneer u de enquête voor iemand anders invult, neem dan deze persoon in gedachten bij het invullen van de vragen.

Het invullen duurt ongeveer vijf minuten

Het invullen van de enquête duurt ongeveer vijf minuten. De enquête kunt u tot en met 10 januari 2022 invullen. De looptijd van het onderzoek duurt nog tot eind januari 2022. 

Sporten en bewegen voor iedereen

De gemeente Coevorden vindt het belangrijk dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk is. Dit onderzoek is bedoeld voor inwoners die om verschillende redenen niet met het reguliere sportaanbod mee kunnen doen. Met de uitkomsten willen wij samen met de partners van het sport- en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’ kijken naar de mogelijkheden om het sportaanbod te vergroten. 

Klik hier voor de enquête