Extra geld voor minima in verband met hoge energielasten

Vanuit de rijksoverheid wordt extra geld beschikbaar gesteld voor inwoners met een smalle beurs, ter compensatie van de hoge energielasten.
Het gaat om een bedrag van €200,- per huishouden. De rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat het uitkeren van dit bedrag via de gemeentes gaat. We hebben daarover inmiddels vragen van inwoners ontvangen.

We verwachten deze gelden uiterlijk maart 2022 van het rijk te ontvangen. Huishoudens met een bijstandsuitkering zullen tegen die tijd de compensatie waarschijnlijk automatisch overgemaakt krijgen. Met minima met een andere vorm van inkomen nemen we tegen die tijd contact op.