Geef uw mening over het afvalbeleid 

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden voert momenteel een onderzoek uit naar het afvalbeleid van de gemeente.

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, dat voor de gemeenteraad onderzoek doet naar het gemeentelijk beleid. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad inzicht bieden hoe het afvalbeleid in de praktijk werkt en hoe het mogelijk ook beter kan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Unravelling.

De rekenkamercommissie vindt de mening van inwoners over afval en afvalinzameling belangrijk in het onderzoek. Daarom vindt er ook een online enquête plaats onder inwoners van de gemeente Coevorden. U kunt met deze enquête in vijf minuten uw ervaring en ideeën doorgeven aan de rekenkamercommissie. Uiteraard gebeurt dit volledig anoniem. U kunt de enquête afvalbeleid digitaal invullen

Alvast veel dank voor het invullen.