Gemeente Coevorden aan de slag voor biodiversiteit

Snoeilocaties

Vandaag werd in Noord Sleen  gestart met werkzaamheden in bossingels die de biodiversiteit moeten verbeteren. Er worden daar waar kan en gaten vallen in de bossingels,  inheemse (Drentse) struiken aangeplant. Deze struiken zorgen voor meer schuilgelegenheden voor dieren. Ook trekken deze struiken de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan. De huidige struik- en boomlaag wordt eerst uitgedund. Tegelijkertijd planten we nieuwe struiken zoals de Gelderse roos, Hondsroos, wilde Lijsterbes, Kardinaalsmuts, Hazelaar, Drents krentenboompje en de Sleedoorn. 

Rillen

Waar mogelijk worden de takken in de bossingels op houtrillen verwerkt. Dat zijn wallen van gestapelde takken. Zo worden schuilplaatsen gecreëerd voor vogels en andere dieren. In een houtril kunnen vogels zoals de winterkoning en de heggenmus hun nestjes bouwen en kunnen ze schuilen. Ook kunnen kleine dieren zoals egels, wezels en de gewone pad schuilen in de houtrillen. 

Hele gemeente

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de komende drie jaar in de hele gemeente. De gemeenteraad stelde hiervoor afgelopen najaar geld beschikbaar. We starten met een pilot in Wezup, Benneveld en Noord-Sleen.

Raadsakkoord

De aanpak sluit aan op de speerpunten uit het raadsakkoord. De gemeenteraad heeft dit akkoord in 2018 opgesteld. Duurzaamheid is één van de onderwerpen waarmee de raad en de samenleving de afgelopen periode aan de slag zijn gegaan. De aandacht voor biodiversiteit is daaruit voortgekomen.