Gemeente stelt miljoen beschikbaar voor maatschappelijke accommodaties

Buurthuis

Vanaf nu kunnen eigenaren van maatschappelijke accommodaties in de gemeente Coevorden subsidie aanvragen voor een incidentele investering in groot onderhoud, renovatie, verbouw en verduurzaming. Het gaat om accommodaties waarvan de gemeente geen eigenaar is, die niet commercieel worden geëxploiteerd en die onderdak bieden aan activiteiten op het gebied van sociale samenhang, welzijn en cultuur. Dat zijn vaak buurt- en dorpshuizen. Hiervoor heeft de gemeente één miljoen euro gereserveerd.

De subsidieregeling loopt vooruit op een nog te ontwikkelen accommodatiebeleid om de kwaliteit van maatschappelijke accommodaties op peil te houden. De ontwikkeling van dit accommodatiebeleid staat gepland voor 2020-2021. Hiervoor gaat de beleidsmedewerker van gemeente Coevorden in gesprek met de inwoners en gebruikers van de accommodaties om te kijken waar de behoefte ligt. Aan de hand daarvan wordt het toekomstige beleid bepaald.

Verenigingsleven

In het raadsakkoord uit 2018, heeft de gemeenteraad opgenomen dat ze het belangrijk vinden om een bloeiend verenigingsleven te stimuleren en mensen in beweging te brengen. Ook het gemeentebestuur ziet de belangrijke functie van het verenigingsleven. Wethouder Joop Brink: ‘We zorgen ervoor dat voorzieningen in de buurt beschikbaar blijven. Samen met onze inwoners zetten we ons ervoor in dat accommodaties in stand blijven en voldoen aan de huidige behoefte en vraag naar kwaliteit. Daarnaast hechten we een groot belang aan duurzame exploitatie.’

Subsidie aanvragen

Om dit voor elkaar te krijgen stelt de gemeente een bedrag van één miljoen euro beschikbaar. Eigenaren van accommodaties kunnen vanaf nu een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan via een aanvraagformulier. Daar vind je ook de voorwaarden om voor een subsidie aan aanmerking te komen.