Gemeente stelt voorwaarden wooninitiatieven vast

Eind vorig jaar is de woonvisie voor de gemeente Coevorden vastgesteld door de gemeenteraad. Een belangrijk onderdeel is het mogelijk maken van wooninitiatieven van groepen inwoners die zelf een idee hebben over het gezamenlijk ontwikkelen van woningen.

Dat kunnen nieuwe woningen zijn of bijvoorbeeld het ombouwen van een school of winkelruimte tot woning. Soms willen mensen bouwen op grond die van de gemeente is. Omdat iedereen bij de verkoop van grond gelijke kansen moet hebben zijn er afspraken gemaakt over de positie van wooninitiatieven in het verkoopproces.

De gemeente kan beslissen dat bepaalde grond alleen aan een gezamenlijk initiatief van meerdere huishoudens (minimaal vier) verkocht mag worden. Deze initiatiefnemers moeten dan een vereniging oprichten met als doel het bouwen van huizen bedoeld voor eigen bewoning van de leden.

Daarnaast moet een meerderheid van de deelnemers een lokale of sociale binding hebben met het dorp waar gebouwd gaat worden. Driekwart van de leden moet nog in het betreffende dorp wonen of er tot maximaal een jaar geleden gewoond hebben.

Ook moet het om een specifieke doelgroep gaan. Hierbij valt te denken aan starters op de woningmarkt, senioren die kleiner willen wonen of andere mensen die een specifieke reden hebben voor lokale binding.

Tenslotte moeten de deelnemers zelf de grond aankopen en niet bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. Bovendien  moet er een gedegen plan liggen, ook financieel, en moet men zich laten begeleiden door een bouwbegeleider.