Gemeenteraad Coevorden in gesprek over klimaat

klimaatconferentie

Maar liefst 120 inwoners namen donderdag 22 oktober deel aan de mini-klimaatconferentie. De gemeenteraad organiseerde de conferentie. Het was voor de raad de aftrap om de komende maanden met inwoners in gesprek te gaan over klimaatverandering. Locatie was De Fabriek aan de Sint Jansstraat in Coevorden, het tijdelijke Theater Hofpoort. Dertig deelnemers luisterden ter plekke naar een bevlogen weervrouw Helga van Leur en een paneldiscussie met inwoners waaronder raadsleden en leden van de Jongerenraad Coevorden. De overige 90 deelnemers volgde de conferentie via Youtube en Facebook. De reacties waren positief.

 

Het discussiepanel bestond uit Ronald Lanjouw, bestuurslid van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn en betrokken bij het thema duurzaamheid, Julian Grobbe en Roy Derks van de Jongerenraad Coevorden en de raadsleden Jerry Stoker en Henk Bouwers. Zij vertegenwoordigden de Raadswerkgroep Duurzaamheid waarin ook Erik Bonkes, Lars Hoedemaker, Gilbert Mulder, Ton Soppe en Ruud Wilting deelnemen. Andries Ophof leidde de avond.

 

Zelf stappen zetten

Helga van Leur liet, aan de hand van de website www.laatunietverrassen.nl, zien wat de klimaatverandering voor inwoners de gemeente Coevorden betekent.  Daarbij konden alle 120 deelnemers met hun smartphone reageren op een drietal stellingen. Voor het grootste deel van de deelnemers was het duidelijk. De mens heeft invloed op het klimaat en je kunt zelf stappen zetten om de klimaatverandering terug te dringen. Maar je kunt zelf ook aan de slag om zo goed mogelijk om te gaan met de steeds vaker voorkomende hitte, droogte en wateroverlast.

 

Ook ondernemers

Wat de inwoners daarin belangrijk vinden en wat zij daar voor over hebben, daarvoor willen de raadsleden de komende maanden de dorpen en wijken in om met inwoners in gesprek te gaan. Zij willen dat graag breed oppakken en geven aan ook graag ondernemers en scholen te willen betrekken. Op de facebookpagina ‘Raad op straat’ gaan zij de komende maanden hun ervaringen en de uitkomsten van die gesprekken delen.