Gemeenteraad stemt in met visie op Binnenstad Coevorden

De gemeenteraad stemde dinsdag 29 oktober in met de visie voor Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide. Hiermee staan de kaders voor de invulling vast. Nu moeten er concrete plannen gemaakt om te zorgen voor een goede invulling én uitvoering. Een prachtige uitdaging die een aantal jaren in beslag gaat nemen. Ook dit gebeurt weer in samenwerking met Centrummanagment Coevorden en Domesta. Zij maken beide deel uit van de stuurgroep Binnenstad. 

Op onze pagina Binnenstad kunt u de visie lezen en bekijken.