Goed idee voor een gezonde activiteit? Vraag subsidie aan! Wijksteunpunt Aleida Kramer vertelt.

Ouderen bezig met activiteiten

Heeft u een idee voor een activiteit die de gezondheid of gezonde leefstijl verbetert? Kijk dan eens of u hier subsidie voor kunt krijgen. 

In de subsidieregeling Gezond in Coevorden heeft de gemeente dit jaar € 201.944 beschikbaar. En die geven we graag uit aan uw goede en gezonde idee! 

Subsidie

Debby Kuipers is coördinator van het Wijksteunpunt Aleida Kramer, onderdeel van Saxenburgh. Een zorgcentrum met name voor dementerende ouderen. Ze organiseren activiteiten rond eigen bewoners maar ook voor mensen uit de wijk. Ze willen die verbinding met de wijk stimuleren. Er wordt elk jaar subsidie aangevraagd voor drie verschillende beweegactiviteiten. De aanvraag werd ook dit jaar goedgekeurd.

Activiteiten

“Met deze ondersteuning konden wij onze wekelijkse drie activiteiten voortzetten”, zegt Debby. Dat zijn koersbal, volksdansen en de gymnastiekgroep. Deze activiteiten worden georganiseerd voor de mensen uit de wijk. “Ik hoop dat het aantal aanmelders nog gaat stijgen, dus mochten mensen dit lezen en geïnteresseerd zijn dan kunnen zij altijd contact opnemen”, lacht Debby.

Sport- en preventieakkoord

“Wij hebben ons aangesloten bij het sport- en preventieakkoord”. Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling Gezond in Coevorden, moet je aangesloten zijn bij dit akkoord. Er wordt elk jaar opnieuw subsidie aangevraagd, dus gaat het nu redelijk vanzelf.”

Verbinding zoeken

“Ons doel vanuit het Wijksteunpunt is verbinding zoeken met de wijk. Activiteiten biedt zich daar uitstekend voor”, Vertelt Debby. “Beweging is belangrijk, maar het stukje sociale contacten is misschien nog minstens zo belangrijk. We hebben één keer in de maand het “samen eten”. Dat is een hele leuke, maar vooral gezellige activiteit en het stukje sociale contacten wat zo belangrijk is. Stukje gastvrijheid wat wij graag willen uitstralen”, vertelt Debby

Subsidie aanvragen?

“Het contact is laagdrempelig en het is fijn dat er meegedacht wordt”, vertelt Debby. Het aanvragen van de subsidie loopt elk jaar soepel, dus wij raden anderen zeker aan om de subsidie aan te vragen”, vertelt Debby. Het is ontzettend fijn dat de subsidie er is. Het is rendabel en hierdoor kunnen wij de activiteiten blijven aanbieden aan de wijkbewoners”, vertelt Debby blij.

Meer informatie?

Meer informatie lees je op de pagina subsidieregeling Gezond in Coevorden. Zowel inwoners als bedrijven kunnen een subsidie aanvragen. Als u aan de voorwaarden voldoet kan aanvragen ook online.