Het coronavirus in de gemeente Coevorden (wordt niet meer aangevuld)

Dit nieuwsbericht wordt niet meer aangevuld. Ga voor alle belangrijke en actuele informatie naar onze pagina over het coronavirus.

Op deze pagina vindt u de verschillende updates die wij in de afgelopen weken hebben gedeeld. 

23 maart

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

 

 

De GGD Drenthe heeft vandaag 1 nieuwe besmetting in de gemeente Coevorden vastgesteld.

Ook in de huidige omstandigheden blijven onze balies open en loopt onze dienstverlening door. We treffen wel extra maatregelen om de risico's voor u en voor onze collega's zo klein mogelijk te houden. Bij afspraken kijken we wat er nu het meest nodig is en wat misschien nog even kan wachten. Daarom kunt u op dit moment alleen telefonisch een afspraak maken, via telefoonnummer 14 0524. Onze collega's helpen u dan graag verder!

Update 16 maart

De Drentse burgemeesters hebben een noodverordening vastgesteld. Hiermee kunnen ze handhaven op de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. U leest er meer over in het nieuwsbericht

Update 15 maart

Het kabinet heeft vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het corinavirus tegen te gaan. Meer informatie over alle maatregelen is te vinden op de pagina Informatie corinavirus.

Hieronder ziet u een statement namens de Drentse burgemeesters: 

Beste inwoners van Drenthe,

Zojuist heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken.

Wat zijn de maatregelen?
Alle scholen gaan dicht, net als alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops. Kinderdagverblijven sluiten ook hun deuren. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in cruciale beroepen en processen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april 2020.

Daarnaast wordt er een dringend beroep op ons allemaal gedaan om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan door voldoende afstand (richtlijn 1,5 meter) te houden.

Wat betekent dit voor Drenthe?
Dit zijn ingrijpende maatregelen. We realiseren dat ze ook grote gevolgen hebben voor ondernemers in Drenthe. De afgelopen dagen hebben veel Drentse organisaties hun verantwoordelijkheid al genomen. Het is goed om te zien dat inwoners van onze provincie op die manier een bijdrage leveren.

Toch zullen we met elkaar een stap extra moeten zetten. Gezondheid is nu het belangrijkst voor u en uw omgeving. We hebben iedereen nodig om kwetsbare Drenten te beschermen.

Wat kunt u zelf doen?
Het is hartverwarmend om te zien dat er al zoveel naar elkaar wordt omgekeken. Naoberschap. Wij vragen u om dat te blijven doen en waar nodig een stapje extra te zetten. Kijk of u iets kan doen voor een ander.

Het continueren van de zorg en het beperken van verdere verspreiding heeft prioriteit. Veel instanties zijn daar nu druk mee bezig, zodat iedereen die zorg nodig heeft, daar een beroep op kan doen. U kunt daar ook aan bijdragen door de landelijke maatregelen op te volgen.

Wij realiseren ons dat deze situatie veel van u kan vragen. Vraag om hulp als u dat nodig heeft. Bied hulp als u dat gevraagd wordt.

Hoe gaat het nu verder?
De komende dagen zullen we benutten om samen met het Rijk antwoorden te formuleren op de vragen die er ongetwijfeld leven. Wij sluiten graag af met een herhaling van de belangrijkste maatregelen die u zelf kan treffen om overdracht van het virus te voorkomen:

 • Was regelmatig uw handen met zeep
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf niezen in de elleboog
 • Schud geen handen
 • Mijd sociale contacten
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
 • Voelt u zich niet fit, blijf dan thuis
 • Bel uw huisarts pas als de klachten verergeren

Actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid of het RIVM. 

Laten we er met elkaar de schouders onder zetten!

Anno Wietze Hiemstra, Burgemeester Aa & Hunze
Marco Out, Burgemeester Assen
Jan Seton, Burgemeester Borger-Odoorn
Bert Bouwmeester, Burgemeester Coevorden
Eric van Oosterhout, Burgemeester Emmen
Karel Loohuis, Burgemeester Hoogeveen
Richard Korteland, Burgemeester Meppel
Mieke Damsma, Burgemeester Midden-Drenthe
Klaas Smid, Burgemeester Noordenveld
Marcel Thijsen, Burgemeester Tynaarlo
Rikus Jager, Burgemeester Westerveld
Roger de Groot, Burgemeester De Wolden

Update 12 maart

De GGD heeft vandaag in onze gemeente geen nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. 

Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen zijn: 

 •  Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 •  Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 •  Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 
 •  Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt, of koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges. 
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Update 11 maart

Dinsdagmiddag meldde de GGD nog een nieuwe besmetting in onze gemeente. Het totale aantal is nu 11. 

Vandaag zijn er nog geen nieuwe besmettingen gemeld. 

We hebben op dit moment dagelijks contact met de GGD en de Veiligheidsregio over de aanpak van het coronavirus in Coevorden. Er is op dit moment bij in totaal 11 inwoners van onze gemeente het virus vastgesteld, maar het is goed om te weten dat er óók testen zijn gedaan waarbij blijkt dat iemand het virus juist niet heeft. 

De GGD werkt continue aan het contactonderzoek rondom inwoners die het virus hebben. Zo hebben ze inwoners die na dat contact alsnog ziek worden meteen in beeld. Deze mensen blijven bij beginnende klachten meteen thuis. Hierdoor kan het virus zich zo min mogelijk verspreiden.

Burgemeester Bouwmeester: “Dat neemt niet weg dat er in de komende tijd vast nog meer inwoners met het virus bij gaan komen. Door allemaal de adviezen van de GGD en het RIVM te blijven volgen kunnen we er samen wel voor zorgen dat we de verdere verspreiding zoveel mogelijk beperken.

Moeten we niet al grotere maatregelen nemen, bijvoorbeeld rondom evenementen? Nee, dat is op dit moment niet nodig. Het aantal besmettingen in onze regio is relatief gezien niet heel hoog en  de besmettingen hebben voor zover de GGD dat kan zeggen allemaal met elkaar te maken. We volgen de adviezen van de GGD en het RIVM, en als die veranderen hoort u dat van ons.

In onze gemeente is ook een klein aantal kinderen die het coronavirus heeft, ook zij zijn natuurlijk thuis. Ik begrijp dat ouders van de betreffende scholen hier vragen over hebben. Ook hen verwijs ik graag naar de expertise en adviezen van de GGD in Drenthe. Als uw kind geen klachten heeft, en er in het gezin bij niemand het virus is vastgesteld is er dus ook geen reden om hem of haar niet naar school te laten gaan.“

Update 10 maart

De GGD heeft vandaag laten weten dat er 1 nieuwe besmetting is vastgesteld in onze gemeente. Deze persoon is thuis in isolatie. 

Vooralsnog lijken alle besmettingen in Coevorden (en Emmen) verband te houden met elkaar. 

Gisteravond liet de Rijksoverheid weten dat een aantal adviezen is aangescherpt. Voor heel Nederland geldt nu ook wordt geadviseerd om geen handen meer te schudden, om verspreiding van het virus verder tegen te houden. De adviezen voor evenementen, scholen en organisaties zijn niet veranderd. 

Update 9 maart

Gisteravond liet de GGD weten dat er twee nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in onze gemeente. Het gaat om twee kinderen van inwoners waarbij eerder deze week het virus werd vastgesteld. Ze zijn thuis in isolatie. De scholen (De Nieuwe Veste en Sint Willibrordusschool) hebben contact met de GGD en hebben ouders geïnformeerd over de adviezen van de GGD.

Update 7 maart

De GGD heeft vanmiddag bekend gemaakt dat er 5 nieuwe nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in Drenthe, waarvan 4 bij inwoners van onze gemeente. Deze besmettingen zijn naar voren gekomen uit het contactonderzoek rondom de Drentse inwoners waarbij eerder al het virus werd vastgesteld.

Update 6 maart

De GGD liet vandaag weten twee keer per dag actuele informatie te delen. Om 11 uur en om 16 uur. We houden contact met de GGD over de actuele situatie en volgen de adviezen van hen en RIVM. 

Update 4 maart

De GGD heeft vandaag laten weten dat er een derde patiënt met het coronavirus in onze gemeente is. Dit geval komt voort uit het contactonderzoek van de al bekende patiënten. De GGD volgt uiteraard het protocol van het RIVM, wat betekent dat er een contactonderzoek wordt opgestart rondom deze patiënt. Hij is zelf al enkele dagen in thuisisolatie. 

Als gemeente hebben we contact met de GGD Drenthe en volgen we de adviezen die zij en het RIVM geven. Er is op dit moment geen reden voor verdere maatregelen. Blijf nuchter, maar let wel een beetje extra op.

Volg de adviezen van het RIVM en de GGD. Zorg voor goede hygiëne, was je handen regelmatig, nies of hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
Ben je in een risicogebied geweest, of heb je reden om aan te nemen dat je contact hebt gehad met iemand met het coronavirus? Hou dan je eigen gezondheid in de gaten. Krijg je na dat contact griepachtige klachten? Ga dan niet naar je werk en vermijd contact met ouderen of mensen met een zwakke gezondheid. Krijg je ook koorts of ernstigere luchtwegklachten, neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Update 2 maart

Vanmiddag is bekend geworden dat uit de test bij de partner van de patiënt in Dalen blijkt dat ook zij het coronavirus heeft. Zij was al in thuisisolatie, samen met haar partner. De GGD breidt het contactonderzoek verder uit naar haar contacten.

Update 18.30 uur

Er waren een aantal vragen over scholen en evenementen in de gemeente en of zij maatregelen moeten nemen. Er is op dit moment geen reden om meer maatregelen te nemen of organisaties te sluiten. Organisaties kunnen hierover actuele informatie vinden op www.rijksoverheid.nl/corona. Wij gaan uit van het advies van RIVM en GGD. Mocht het advies veranderen en effect hebben op onze lokale situatie, dan handelen we hiernaar.

Update 17.32 uur

Er is een patiënt in de gemeente Coevorden waarbij het coronavirus is vastgesteld. Het gaat om een man van middelbare leeftijd, die in Dalen woont. De man is niet in het buitenland geweest, wel bij het carnaval in Tilburg. De man heeft zijn klachten gemeld bij de huisarts en bij een test is vastgesteld dat hij het coronavirus heeft. Bij de partner van de man is inmiddels ook een test afgenomen, hiervan is de uitslag nog niet bekend. Beide zijn in thuisisolatie en de GGD heeft een contactonderzoek gestart. Het protocol is dat mensen die in contact zijn geweest met een patiënt hun gezondheid monitoren en twee keer per dag hun temperatuur doorgeven aan de GGD.

Burgemeester Bouwmeester: “Ik heb contact met de GGD Drenthe over de situatie. Het was te verwachten dat het aantal besmettingen in Nederland zou groeien en de kans dat er een geval in onze gemeente zou komen was er daarmee ook. Ik heb vertrouwen in de aanpak van de verschillende betrokken partijen. Inwoners wil ik dan ook vragen om de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. Er is op dit moment geen reden om verdere maatregelen te treffen. Heeft u vragen over uw eigen situatie? Dan kunt u tot in ieder geval vanavond 20.00 uur telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 0592-306300.”

Actuele informatie bij RIVM en GGD Drenthe

Voor algemene vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met het RIVM. Heeft u vragen over uw eigen situatie? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de GGD Drenthe. De GGD Drenthe is tot vanavond 20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0592-306300. Op de site van de GGD Drenthe en de site van het RIVM vind u meer informatie over het coronavirus, waaronder veel gestelde vragen en antwoorden. Heeft u zelf klachten? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts en ga niet zelf naar het spreekuur.

Update 15.40 uur

Het RIVM heeft zojuist bekend gemaakt dat er in de gemeente Coevorden een patiënt is met het coronavirus. Wij houden om 17.00 uur een persbijeenkomst, waar wij aanvullende informatie zullen delen.     

De persconferentie is te volgen via RTV Drenthe.