Iemand voordragen voor een lintje?

Foto Koninklijke Onderscheiding

De jaarlijkse lintjesregen is nog maar net achter de rug en nu al een oproep voor volgend jaar? Jazeker, want het is best een lange procedure om iemand voor te dragen die een lintje verdient. Kent u zo iemand?

Bijna iedereen in Nederland en dus ook in de gemeente Coevorden zal deze vraag met “ja” beantwoorden. Want overal zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding, evenals ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze wel eerst worden voorgedragen. U kunt daarvoor zorgen. Want iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. 

Wie verdient een lintje?

Iemand die zich lange tijd heeft ingezet als vrijwilliger kan bij de burgemeester van zijn woonplaats worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding; een lintje. Iedereen mag zo'n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat.  

De Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering die wordt uitgereikt wanneer sprake is van 'persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving'. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrijwilligers die zich 15 jaar of langer (aaneengesloten) inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid.  

Maar het kan ook iemand zijn, die in zijn werk buitengewone prestaties levert. Daarvan kan pas sprake zijn, als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt. 

Kent u iemand  die een lintje verdient?

Kent u iemand die een lintje verdient? Dan kunt u deze persoon voordragen voor een lintje. Samen met de gemeente Coevorden kunt u eerst kijken of de aanvraag kansrijk is. Hierna kan de gemeente u verder helpen met de procedure om een lintje aan te vragen. 

Uiterlijk juni 2019

De procedure voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding neemt behoorlijk wat tijd in beslag.  Meldt uw voordracht daarom zo snel mogelijk en uiterlijk in juni 2019 bij de gemeente. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen, of een tussentijdse gelegenheid. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met het Kabinet van de burgemeester, telefoon: 14 0524.