Inloopbijeenkomsten voorontwerp Bestemmingsplan Kernen

Bestemmingsplan Kernen

Op dinsdag 5 februari heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het voorontwerp Bestemmingsplan Kernen. Voor de kernen in de gemeente Coevorden bestaan allerlei verschillende bestemmingsplannen. Deze gaat de gemeente in één nieuw plan gieten; het Bestemmingsplan Kernen. 

Waarom doen we dat?

Bestemmingsplannen moeten om de zoveel tijd worden geactualiseerd. Om te voorkomen dat er ieder jaar één of twee gewijzigd moeten worden, doen we dat liever in een keer. En dit is ook een mooie manier om voor gelijksoortige gebieden dezelfde regels op te stellen. Daarnaast is de consequentie van een aantal nieuwe beleidsregels verwerkt in dit bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de Woonvisie (verwijderen onbebouwde nieuwbouwlocaties) en cultuurhistorisch beleid (opname regels met betrekking tot archeologie).

Stem inwoners

Zoals bij elke wijziging van een bestemmingsplan, leggen we het voorontwerp ter inzage. Op die manier kunnen inwoners en andere mensen die er belang bij hebben vragen stellen of een inspraakreactie geven.  Het plan ligt sinds dinsdag 12 februari zes weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inloopbijeenkomsten

De gemeente Coevorden houdt de komende periode twee inloopbijeenkomsten. Daar krijgen inwoners uitleg en kunnen ze vragen stellen aan medewerkers van de gemeente:

  • Maandag 25 februari van 16.00 tot 20.00 uur in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden.

  • Dinsdag 26 februari van 16.00 tot 20.00 uur in Restaurant & Zalencentrum Wielens, Dorpsstraat 19 in Noord-Sleen.

Hoe gaat het dan verder?

Nadat de periode van ter inzage legging is afgelopen beantwoordt de gemeente de ingediende inspraakreacties en past het bestemmingsplan waar nodig aan. Hierna start het formele traject en wordt er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ook weer ter inzage gelegd en ook daar kan iedereen weer op reageren. We verwachten het ontwerpbestemmingsplan eind 2019/begin 2020 gereed te hebben.