Inwoners gemeente Coevorden kunnen vanaf 25 april de energietoeslag aanvragen

Vanaf maandag 25 april kunnen inwoners van de gemeente Coevorden met een laag inkomen 800 euro energietoeslag aanvragen. Dit kan via de website van de gemeente Coevorden.  De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen voor huishoudens met een inkomen tot maximaal  120% van de bijstandsnorm. 

Groot aantal huishoudens ontvangt energietoeslag automatisch

Het gaat om één bedrag per huishouden. Een groot aantal huishoudens ontvangt de energietoeslag automatisch op de  bankrekening. Inwoners die recht hebben op de energietoeslag en bekend zijn bij de gemeente omdat ze gebruik maken van gemeentelijke regelingen voor minima ontvangen vóór 5 mei 2022 automatisch 800 euro energietoeslag op  hun rekening. Dit geldt ook voor inwoners die een aanvulling op hun AOW-uitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Zij krijgen vooraf een brief van de gemeente over de toekenning van de energietoeslag. Inwoners met een bijstandsuitkering die geen kostendeler zijn, hebben vóór 1 april de 800 euro energietoeslag al automatisch ontvangen. 

Aanvragen via de website, wacht tot 5 mei

Inwoners met een laag inkomen die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. Dit kan vanaf maandag 25 april 2022 via de website van de gemeente coevorden. U wordt dan doorgelinkt naar de website van de gemeente Emmen waar u daadwerkelijk kunt aanvragen. In Emmen vindt de beoordeling en betaling van de energietoeslag plaats. Op onze website is vanaf 25 april alle informatie te vinden over de voorwaarden en de aanvraagprocedure. U kunt het beste tot 5 mei wachten met aanvragen voor het geval u de toeslag automatisch krijgt bijgeschreven.

Hulp bij aanvragen

Inwoners die moeite hebben om zelf de energietoeslag via de website aan te vragen, kunnen hierbij hulp krijgen van medewerkers van het MWC of van de Invulbrigade. Voor een afspraak kunt u bellen met 085-2735256. Ook kunt u terecht bij het Informatiepunt digitale overheid in de bibliotheek. Te bereiken via 088-0128310.