Kom kijken naar én denk mee over de Weeshuisweide!

Afbeelding van de Weeshuisweide

Kom kijken naar én denk mee over de plannen voor de Weeshuisweide op woensdag 27 maart tussen 16.00 en 19.00 uur in het Stedelijk Museum.

Zoals u ongetwijfeld weet,  werken we hard aan de ontwikkelingen in de binnenstad van Coevorden. Naast het gebied Markt, Haven en Citadelpunt, Winkelstraten en Sallandsestraat/kerk, is de Weeshuisweide onderwerp van gesprek.

Weeshuisweide als parel van de stad

Het plan is om de Weeshuisweide meer te gebruiken en meer zichtbaar te maken. Belangrijk uitgangspunt is dat de ruimtelijkheid blijft en gebruikt wordt. De projectgroep Weeshuisweide heeft op basis van de opmerkingen die vorig jaar gemaakt zijn, plannen gemaakt voor een tijdelijk openluchttheater en een cultureel historisch paviljoen. Deze tijdelijke invulling moet uitwijzen of dit goede ideeën zijn ook voor de langere termijn. Ook zijn er concrete plannen om de gevels aan de Weeshuisstraat door een kunstenaar te laten opknappen.

Wees welkom en denk mee!

Graag bespreken we de verschillende ideeën met u. Ook hebben we het graag over de exacte locaties en laten we verschillende materialen zien. Kom daarom naar de inloopbijeenkomst. U kunt binnen komen lopen tussen 16.00 uur en 19.00 uur in het Stedelijk Museum. De verschillende projectleiders zijn met de plannen aanwezig en er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Om meer informatie op te halen, maar vooral ook om mee te denken over hoe de Weeshuisweide nóg mooier kan worden en meer bezoek kan trekken.