Laatste betalingstermijn gemeentelijke belastingen 2019

In januari zijn er aanslagen gemeentelijke belastingen 2019 verstuurd. Wanneer u geen machtiging tot automatische incasso aan de gemeente heeft afgegeven is de laatste vervaltermijn 30 april 2019.

Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL74 BNGH 0285 1086 97 ten name van de Gemeente Coevorden. Vergeet niet uw aanslagnummer te vermelden bij de betaling. Betaalt u niet op tijd, dan loopt u het risico dat u een aanmaning ontvangt. Als u na de aanmaning ook niet betaalt, volgt er een dwangbevel. De extra kosten van een aanmaning en dwangbevel moeten door u betaald worden.

Kwijtschelding

Als u een verzoek tot kwijtschelding heeft ingediend, wordt de invordering uitgesteld. Dit geldt alleen voor volledige verzoeken met de daarbij gevraagde bewijsstukken. Wanneer u een kwijtscheldingsverzoek aanvraagt na ontvangst van een aanmaning en/of dwangbevel dan moet u de extra kosten betalen. U ontvangt geen kwijtschelding voor deze kosten.

Automatische incasso

U kunt nog een automatische incasso afgeven. Als de automatische incasso loopt dan wordt er tot 30 november 2019 maandelijks een bedrag ingehouden dat gelijk is aan het openstaande bedrag gedeeld door het aantal nog beschikbare termijnen. Als incasso niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een te laag saldo, dan kan dit leiden tot het intrekken van de automatische incasso. Het openstaande bedrag moet u dan direct betalen. De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Heeft u geen machtigingskaart?

Hier kunt u een automatische incasso ‘aanvragen, wijzigen en intrekken’'. Een automatische incasso kunt u digitaal, met uw DigiD, afgeven of u kunt een formulier downloaden. Een machtigingskaart kunt u ook telefonisch aanvragen, telefoon 14 0524.

Bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen ontheft u niet van de verplichting tot betalen van de aanslag. De aanslag dient, wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven, vóór 30 april 2019 volledig te zijn voldaan.

Vragen

Als u vragen heeft over de gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524 of e-mailen naar info@coevorden.nl. Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u hier vinden.