Laatste betalingstermijn gemeentelijke belastingen 2021 

In januari zijn er aanslagen gemeentelijke belastingen 2021 verstuurd. Als u geen machtiging tot automatische incasso aan de gemeente heeft afgegeven is de laatste vervaltermijn 30 april 2021. 

Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL74 BNGH 0285 1086 97 ten name van de Gemeente Coevorden. Vergeet niet uw aanslagnummer te vermelden bij de betaling. 

Betaalt u niet op tijd?

Dan loopt u het risico dat u een aanmaning ontvangt. Als u na de aanmaning ook niet betaalt, volgt er een dwangbevel. De extra kosten van een aanmaning en dwangbevel moeten door u betaald worden.

Kwijtschelding 

Heeft u geen kwijtschelding aangevraagd maar denkt u er wel recht op te hebben? Vraag dat dan zo spoedig mogelijk aan. Kwijtschelding kunt u digitaal, met uw DigiD, indienen of u kunt een formulier downloaden via www.coevorden.nl/kwijtschelding en opsturen. Als u een verzoek tot kwijtschelding heeft ingediend, wordt de betaling uitgesteld. 

Automatische incasso 

U kunt nog een automatische incasso afgeven. De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. 

Als de automatische incasso loopt dan wordt er tot en met 30 november 2021 maandelijks een bedrag van uw rekening afgeschreven. Het maandelijkse bedrag is gelijk aan het openstaand bedrag gedeeld door het aantal nog beschikbare termijnen tot en met 30 november 2021.

Als incasso niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een te laag saldo, dan kan dit leiden tot het intrekken van de automatische incasso. Het openstaande bedrag moet u dan direct betalen. 

Heeft u geen machtigingskaart? 

Via www.coevorden.nl/automatische-incasso kunt u een automatische incasso ‘aanvragen, wijzigen en intrekken’'. Een automatische incasso kunt u digitaal, met uw DigiD, indienen of u kunt een formulier downloaden en opsturen. 

Bezwaarschrift 

Heeft u een bezwaarschrift ingediend? Ook dan moet u de aanslag, wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven, vóór 30 april 2021 te betalen.

Ondernemers

In verband met de coronacrisis is het voor ondernemers mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor de aanslag 2021. U kunt hiervoor contact opnemen met team financiële administratie/debiteuren of mailen naar debiteurenadministratie@coevorden.nl

Vragen

Als u vragen heeft over de gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524 of e-mailen naar info@coevorden.nl. Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u ook vinden op www.coevorden.nl/belastingen.