Meedenken over wonen in de gemeente

Woonvisie

De gemeente Coevorden werkt hard aan een nieuwe woonvisie. Wat heeft de gemeente nodig voor wonen in de komende jaren? Hiervoor waren al bijeenkomsten met corporaties, makelaars en ontwikkelaars.

Beurt aan de inwoners

Nu is het de beurt aan de inwoners; wat denkt u dat het gebied nodig heeft? Huur? Koop? En wat voor soort huizen? Hoe ziet het erover tien jaar uit? Op 2 en 9 september kunt u  horen wat de feiten en cijfers zijn en meedenken over de toekomst. Wonen is veel in het nieuws. De huizenmarkt, bouwen, het tekort aan koopwoningen. De situatie is totaal anders dan een aantal jaren terug. Wat hebben we de komende jaren nodig voor de stad en wat voor de dorpen? Vragen waar de gemeente graag antwoord op wil voor de Woonvisie voor de komende jaren.

Bijeenkomsten en online

Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over de toekomst van het wonen in de gemeente Coevorden. Er is vanwege de coronamaatregelen beperkt plaats voor de bijeenkomsten. Daarom is de bijeenkomst van 2 september online te volgen via www.powersound.nl/wonen.

De bijeenkomsten zijn op donderdag 2 september om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Coevorden en op donderdag 9 september om 20.00 uur in dorpshuis de Hesselerhof in Oosterhesselen. Aanmelden voor één van deze bijeenkomsten kan door te mailen naar wonen@coevorden.nl.

Wat is een woonvisie?

In een woonvisie staat in grote lijnen wat de gemeente wel en niet wil op het gebied van wonen. De nu geldende visie is gericht op de ontwikkelingen van vier jaar geleden: krimp. Hiervoor zijn destijds partners en alle dorpsbelangen gevraagd mee te denken. Nu is de situatie anders en de vraag is natuurlijk hoe het de komende jaren zal gaan. De woonvisie is altijd gebaseerd op feiten en cijfers uit onderzoeken én op kennis en ervaring van partners zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en makelaars.

Hoe gaat het dan verder?

De bedoeling is dat de gemeenteraad in december de nieuwe woonvisie vaststelt. Daarna kunnen er concrete plannen gemaakt worden, zodat in 2022 volgens de nieuwe woonvisie gewerkt kan worden