Meer mogelijk voor woningbouw in de gemeente Coevorden

Vanavond stemde de gemeenteraad van Coevorden in met de Woonvisie ‘Bouwen aan de toekomst’ voor de komende jaren.

Een visie met een andere koers dan de voorgaande. Er is ruimte voor goede plannen en ruimte om te bouwen. Belangrijke aandachtspunten zijn leefbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en verschillende doelgroepen. Lees meer over de nieuwe woonvisie op www.coevorden.nl/woonvisie.