Meetwerkzaamheden aan water in gemeente Coevorden

tekening-boot

Het kan zijn dat je de komende tijd bootjes ziet varen in sloten en vijvers in de gemeente Coevorden.

Medewerkers van LBA projectbureau uit Groenlo gaan hier in opdracht van waterschap Vechtstromen en de gemeente Coevorden aan het werk. Zij brengen de afmetingen en de diepte van het stedelijk water in beeld. Eind vorig jaar hebben de gemeente Coevorden en het waterschap Vechtstromen een intentieverklaring ondertekend voor de overdracht van beheer en onderhoud van het stedelijk water. De voorbereidingen voor de overdracht zijn dus in volle gang.