Milieuprestatie Gebouwen vanaf 1 juli 2018

Gaat u na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning aanvragen? Is de nieuwe  woning of het kantoorgebouw groter dan 100 m²? Dan moet u bij de aanvraag ook een Milieuprestatie Gebouwen (MPG) indienen. De MPG meet de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe hoger de duurzaamheid van de materialen die gebruikt worden.

Hoe komt  u aan een MPG?
U moet zelf zorgen voor een MPG als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Er zijn verschillende bureaus die een MPG voor u kunnen maken. De kosten verschillen per aanbieder. De verplichting om een MPG in te dienen is opgenomen in het Bouwbesluit.

Heeft u nog vragen over de MPG?
Neem dan contact op met het team Omgevingsontwikkeling, telefoon 14 0524. Mailen kan naar info@coevorden.nl.