Minister Bruno Bruins gast aan Drentse Zorgtafel

In gezondheidscentrum De Veltstroom in Coevorden is woensdag 13 november de zesde bijeenkomst van de Drentse Zorgtafel gehouden. Op uitnodiging van Commissaris van de Koning Jette Klijnsma schoof minister voor medische zorg en sport Bruno Bruins ook aan tafel.

Wat is de Drentse Zorgtafel

Gedeputeerde Henk Jumelet: “De zorgsector is in beweging. Als gevolg van vergrijzing en toenemende levensverwachting zien we de zorgvraag veranderen. De huidige zorginfrastructuur in Drenthe is niet toekomstbestendig. Inmiddels hebben bijna alle zorgpartijen in Drenthe de handen ineengeslagen om een gezamenlijk toekomstscenario te ontwikkelen voor het zorglandschap in onze regio. Dankzij de brede samenstelling is de Drentse Zorgtafel uniek. De Zorgtafel verbindt ons en is van meerwaarde, omdat we op deze manier vanuit verschillende belangen samenwerken aan de zorgopgave waar we voor staan. Allemaal met één doel voor ogen: goede zorg voor de inwoners van onze regio: voor nu en in de toekomst.”

Regionaal preventieakkoord

In een aantal gebieden in Drenthe is de zorgvraag hoger dan in de rest van Nederland. Ook wordt dit vaak gecombineerd met armoede, laaggeletterdheid en schuldenproblematiek. Om hier iets aan te doen is ook inzet nodig op deze achterliggende problemen. Dit begint met een goede analyse en duiding. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM) gaat op verzoek van minister Bruins, Drenthe helpen met deze analyse. Preventie vraagt om een gecoördineerde aanpak en samenwerking om deze regionale problemen het hoofd te bieden. Daarom zet Drenthe in op een preventieakkoord. Hierbij doet Drenthe een beroep op de middelen die het Ministerie van VWS ter beschikking stelt.

Pilot ‘Intensieve Samenwerking in de Wijkverpleging’

Drenthe is een echte plattelandsprovincie. Inwoners kiezen vaak voor het ouder worden in hun eigen woning. Door krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met extra reistijd op het platteland komt het leveren van zorg aan huis soms in de knel. Het huidige concurrentiemodel werkt het efficiënt inzetten van personeel over de organisaties heen tegen. De Drentse Zorgtafel wil daarom een pilot ‘Intensieve Samenwerking in de Wijkverpleging’ starten om te onderzoeken hoe onnodige reistijd voor verzorgers kan worden voorkomen, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan de zorg voor de patiënt.

Reactie Minister Bruins

Minister Bruno Bruins vindt het mooi om te zien dat partijen met elkaar aan de slag zijn om samen te werken aan de herinrichting van de Drentse zorginfrastructuur. “Het is belangrijk dat de juiste zorg op de juiste plek gegeven wordt. Dat is echt een beweging die in de regio tot stand moet komen. Het RIVM kan de regio ondersteunen met het in kaart brengen van de zorgvraag en het aanbod voor nu en de toekomst. In Drenthe wordt dit met elkaar opgepakt, alle partijen samen. Een goed initiatief!”

Betrokken partijen

Bij de Drentse Zorgtafel zijn de volgende partijen betrokken: alle twaalf gemeenten in Drenthe, CMO STAMM, Gemeente Stadskanaal, GGD Drenthe, GGZ Drenthe, Huisartsenzorg Drenthe, Icare, Interzorg, Isala Meppel, Menzis, NNCZ, Provincie Drenthe, Saxenburgh Groep, Tangenborgh, Treant Zorggroep, UMCG, UMCG Ambulancezorg, Wilhelminazorg Assen, Zilveren Kruis, Zorgbelang Drenthe en Zorgplein Noord.