Nieuwe inrichting centrumstraten

Friesestraat

In Coevorden werkt het programmateam Binnenstad aan een uitnodigende binnenstad. Daarom krijgen de Bentheimerstraat, Friesestraat en Sallandsestraat een nieuwe inrichting. Dit project is onderdeel van de Centrumvisie (2017) en direct resultaat van het advies Positionering Centrumstraten (2019). Mede met geld uit het Binnenstadsfonds van de provincie Drenthe kunnen we de drie straten opnieuw inrichten.

Ruim 400 mensen dachten mee

Meer dan 100 bewoners, winkeliers en pandeigenaren van deze drie straten dachten mee over het ontwerp. Nog eens 300 inwoners uit de rest van de stad Coevorden gaven hun mening. De reacties waren vooral positief. Over het toelaten van auto’s in het noordelijk deel van de Friesestraat verschillen de meningen. Hierover neemt de gemeenteraad in mei  een besluit.  

Een beter en mooier plan

We zijn blij dat zoveel mensen tijd maakten om mee te denken. Het plan is er echt nog beter en mooier van geworden. Zo kozen we voor een andere straatklinker om nog meer de nadruk te leggen op het historische en gezellige gevoel. Omdat het klimaat verandert, komen er ook bomen en plantenbakken voor meer schaduw en opvang van regenwater. 

Hoe ziet de planning eruit?

Binnenkort gaan we in gesprek met een aantal bewoners, winkeliers, pandeigenaren, het gehandicaptenplatform en het ouderplatform. Samen met hen kijken we naar de plek voor bomen, meubels en verlichting in straten. In juni gaat de aannemer aan de slag. In september is het werk klaar.

Vragen?

Heeft u vragen over het werk in de binnenstad? Mail ze naar binnenstad@coevorden.nl.