Nieuwe ronde Aanjaagfonds voor evenementen in gemeente Coevorden

Aanjaagfonds

De gemeente Coevorden start een nieuwe ronde met het aanjaagfonds voor evenementen. Met deze subsidie wil de gemeente organisaties aanmoedigen evenementen te gaan organiseren. Voor dit aanjaagfonds komen zowel vernieuwende ideeën voor bestaande evenementen als nieuwe evenementen in aanmerking. Het te besteden bedrag is €225.000 over een periode van vier jaar. Voor deze ronde kun je subsidie aanvragen van 2 september tot en met 30 september 2019.

Evenementen zijn voor de gemeente Coevorden een belangrijke manier om de stad, dorpen of regio te promoten. Evenementen geven het gebied een positief en levendig karakter en helpen om extra bezoekers naar Coevorden te halen. Op die manier krijgen nieuwe bezoekers een leuke kennismaking met de gemeente. Daar liggen dus kansen! 

Voorwaarden

Uiteraard moet een evenement aan een aantal voorwaarden voldoen. De evenementen moeten vernieuwend zijn of vernieuwende onderdelen hebben om de naamsbekendheid van de gemeente te vergroten, de samenwerking en betrokkenheid van (lokale) organisaties en inwoners aan te moedigen en een bijdrage te leveren aan het versterken van de lokale economie. Dit laatste kan door bijvoorbeeld meer bestedingen en overnachtingen te realiseren.  

Tijdig aanvragen

Uiteraard moet een vergunning voor een evenement tijdig aangevraagd worden. Afhankelijk van de aard van het evenement geldt een periode tussen de 12 en 16 weken voor aanvang van het evenement. Als een aanvraag niet tijdig wordt ingediend kan de vergunning geweigerd worden.

 

De complete beschrijving, het aanvraagformulier, een animatiefilmpje en de voorwaarden vind je op www.coevorden.nl/aanjaagfondsevenementen.

 

Een beoordelingscommissie bestaande uit medewerkers van Stichting Toeristisch Recreatief Coevorden (Toreco) en de gemeente beoordelen de aanvragen op een lijst met toetsingscriteria. 

Maximale subsidie

De hoogte van de subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten van het evenement, maar nooit meer dan het daadwerkelijke tekort. De hoogte van de subsidie is maximaal €10.000,- per evenement.

Het college verleent een subsidie maximaal tweemaal aan hetzelfde evenement.

In het tweede jaar bedraagt de subsidie maximaal 50% van het gesubsidieerde bedrag in het eerste jaar.