Nieuwe subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe voor recreatieondernemers

Recreatieondernemers in de dag- en verblijfrecreatie in Drenthe kunnen vanaf 9 januari 2018 een beroep doen op de subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe. Een regeling voor onderscheidende en innovatieve projecten in de vrijetijdssector, om Drenthe nog aantrekkelijker te maken voor toeristen en dagjesmensen. Provincie Drenthe stelt in totaal €500.000,- beschikbaar in 2018.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een:

  • nieuwe dagattractie, nieuw project bij een bestaande dagattractie of een nieuw project op een bestaand recreatiebedrijf, zoals een indoor speelpark dat niet alleen toegankelijk is voor bezoekers van het recreatiebedrijf, maar ook voor dagjesmensen;
  • Nieuw samenwerkingsproject waarin bijvoorbeeld campings verblijf combineren met arrangementen en daarbij samenwerken met aanbieders van sportieve en culturele activiteiten in de omgeving;
  • Project in de publieke ruimte, zoals een fiets- of wandelvoorziening die niet alleen toegankelijk is voor bezoekers van een recreatiebedrijf, maar ook voor dagjesmensen en inwoners.

Daarnaast kunnen recreatieondernemers subsidie aanvragen voor een training gericht op de totstandkoming van een strategisch ondernemingsplan, een businessplan of een haalbarheidsstudie voor een nieuw project.

De subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.ikbendrentsondernemer.nl/vrijetijdseconomie.