Nieuws

Van

Naar

Speciaal voor inwoners van de gemeente Coevorden: cursus Politiek Actief

Hoe werkt de politiek? En hoe worden beslissingen genomen in de gemeenteraad? Hoe krijg je iets voor elkaar bij de gemeente?  Inwoners van de gemeente Coevorden krijgen de gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen van de lokale politiek. De gemeente Coevorden hoopt hiermee inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid.  De gratis cursus start op woensdag 27 september en bestaat uit vier bijeenkomsten. Heeft u dit altijd al gewild? Meld u dan aan door een mail te sturen naar griffie@coevorden.nl.

Aanmelden initiatieven stimuleringsfonds

Tot 1 september kunnen dorps- en wijkverenigingen nieuwe initiatieven aanmelden, voor het stimuleringsfonds deel één. Dit deel van het Stimuleringsfonds is voor kleinschalige en eenmalige initiatieven die het wonen in een dorp of wijk nog fijner maken. 

Gemeente Coevorden en Jarola Beheer BV tekenen samenwerkingsovereenkomst

Wethouder Jeroen Huizing van de Gemeente Coevorden en Algemeen directeur Gert Jan de Wilde van Jarola en Wildkamp hebben op woensdag 19 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de toekomstige realisatie van de ‘Zuidelijke ontsluitingsweg Coevorden’. De ontsluitingsweg komt voor een groot deel op het terrein van Jarola Beheer BV te liggen. 

Informatie over afvalmaatregelen

Nog geen PMD-sticker of nog geen nieuwe container voor restafval?
Inmiddels zijn bijna alle acties uitgevoerd, maar bij een aantal adressen is de oude grijze container nog niet voorzien van een PMD-sticker of in een aantal gevallen is er nog geen nieuwe container voor restafval geleverd.  Deze acties wil Area alsnog graag uitvoeren. Dit is belangrijk. Alleen de nieuwe grijze restafvalcontainer en de PMD-container met PMD-sticker worden straks geleegd. Deze inwoners ontvangen hier aankomend weekend een brief over.

Bestemmingsplannen windparken Coevorden naar de raad

In de maanden maart en april hebben de ontwerpbestemmingsplannen voor de windparken Weijerswold en Hulteweg ter inzage gelegen. Tegen deze plannen zijn zienswijzen ingediend. Op dinsdag 20 juni hebben Burgemeester en Wethouders ingestemd met de nota’s van antwoord waarin de (afhandeling van de) zienswijzen uitgebreid is beschreven. Daarnaast heeft het college besloten de bestemmingsplannen in aangepaste vorm ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad die hierover op 11 juli 2017 vergadert.