Nieuws

Telefoonstoring / weer bereikbaar

Update: Wij zijn weer bereikbaar!

We hebben op dit moment een storing in ons netwerk. Het is mogelijk dat het Klantcontactcentrum minder goed of helemaal niet bereikbaar is. Bij voorbaat

Geldzorgen in coronatijd

Het hebben van schulden kan echt iedereen overkomen en  niemand hoeft er alleen voor te staan. De gemeente Coevorden helpt u graag, ook wanneer u even geen overzicht

Noordelijke gemeenten werken samen bij 350 jaar ontzet

Op woensdag 12 augustus hebben de gemeenten Groningen en Coevorden een intentieverklaring tot samenwerking getekend in het kasteel in Coevorden onder toeziend oog van ‘Generaal Rabenhaupt’ en ‘Mijndert van der Thijnen’. Beide steden trekken vanaf nu gezamenlijk op.

Zomergeschenken voor kinderen minima

In de gemeente Coevorden moeten zo’n 3300 inwoners in 1900 gezinnen rondkomen van een minimum inkomen. Gemeente Coevorden vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen.

Aan de slag met het sport- en preventieakkoord

‘Wij gaan voor een gezond Coevorden’. Dat is de titel van het sport- en preventieakkoord van de gemeente Coevorden. De gemeente Coevorden zet, in navolging van de nationale sport- en preventieakkoorden, in op een lokaal sport- en preventieakkoord. Dit akkoord is gesloten om met elkaar één belangrijk doel te realiseren: een gezonde gemeente Coevorden waarin we meer mensen in beweging krijgen en houden. Een gemeente waar jong en oud kan meedoen én een gezonde keuze kan maken.

Wat zijn uw woonwensen?

De gemeente Coevorden vindt het belangrijk om te weten wat er leeft onder haar inwoners.

Samen met gemeente Borger-Odoorn en Emmen en met woningcorporaties Lefier, Domesta en Woonservice houden  we op dit moment een enquête over  uw woonwensen en woontevredenheid. De uitslag van de enquête gebruiken we  bij het maken van nieuwe regels voor wonen en bouwen in de gemeente.

Drents Sportprotocol stopt per 1 juli

De twaalf Drentse gemeenten trekken het Drentse Sportprotocol in per woensdag 1 juli. Dit protocol werd opgesteld voor de buitensport toen de eerste versoepelingen van de maatregelen in de coronacrisis plaatsvonden. Het ging in op 29 april. Daarna is het protocol nog twee keer aangepast. Belangrijk onderdeel van het protocol was de meldingsplicht. Alle sportactiviteiten moesten worden aangemeld via de website van de betreffende gemeenten.  Deze meldingsplicht vervalt dus ook per 1 juli.