Nieuws

Tarieven extra afvalcontainers

Voor 2018 geldt dat u per afvalstroom (restafval, GFT en PMD) nog maar één extra container mag hebben. De tarieven voor deze extra containers zijn:

Teller van dorpsbudget staat op 13

Gemeente en dorpen werken samen aan de ontwikkeling van de dorpsbudgetten. Een pilot met dorpsbudgetten past binnen de doelen van Coevorden Verbindt.

Kick-off project Menselijke Maat

In het project Menselijke Maat, dat is gefinancierd door de provincie Drenthe, krijgen vijf zorgaanbieders de komende twee jaar de mogelijkheid om de transformatie in het sociaal domein verder vorm