OBS De Buitenvree loopt Daily Mile met buurtsportcoaches

Het was een bijzondere dag vandaag. De kinderen van OBS De Buitenvree in Coevorden sloten een beweegproject af. Maar er was ook een start. De buurtsportcoaches startten in het kader van ‘Gezond in Coevorden’ een project waarbij basisschoolkinderen worden gestimuleerd om meer te bewegen. Dat gebeurde met een warming up en de start van de Daily Mile; vanaf nu wordt er elke dag anderhalve kilometer gewandeld of gejogd. Doel is dat andere basisscholen in de gemeente dit voorbeeld volgen. 

De kinderen van groep 4 en 5 van OBS De Buitenvree in Coevorden werken al een tijdje aan een project over bewegen en gezondheid. Dat doen ze in het kader van IPC, een onderwijsmethode waarmee je alle zogenaamde zaakvakken (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde) opneemt in thema’s en lessen.  

Ben je in vorm

Dinsdag 23 maart werd het thema “Ben je in vorm” voor de groepen 4 en 5 samen met de Buurtsportcoaches Gezond Coevorden afgesloten. OBS De Buitenvree is één van de openbare scholen van onderwijsstichting Arcade. Zij zijn partner van het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden. Corine Kuiper van de Buitenvree: “De school vindt het belangrijk om ook tijdens Corona aandacht te blijven besteden aan bewegingsonderwijs. We besteden graag aandacht aan bewegend leren, niet alleen tijdens de gymlessen, maar ook tijdens andere lessen.”

The Daily Mile

De afsluiting van het éne en start van het andere project gebeurde met een zogenaamde Daily Mile, een initiatief van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Door elke dag anderhalve kilometer te wandelen of joggen wordt het concentratievermogen van de kinderen versterkt. Buurtsportcoaches, Patrick Ridderbos, Mirthe Rolink en Glenn van Laar kwamen naar de school voor de start van dit project.

Buurtsportcoaches

Alieke Wijnholds, beleidsadviseur Sport & Leefstijl bij de gemeente Coevorden, vertelt: ”De gemeente werkt samen met veel partners aan een Gezonder Coevorden. Een Coevorden waarin zij jong en oud stimuleren om (meer) te bewegen. In een omgeving waar de gezonde keuze, de makkelijke keuze wordt. Sinds 1 januari zijn er in de gemeente Coevorden vier buurtsportcoaches actief. Zij willen zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Coevorden in beweging brengen.

Verbinder en aanjager

“De buurtsportcoaches gaan voor een sport- en beweegaanbod in elk dorp en elke wijk. Iedereen moet met plezier kunnen sporten en bewegen. Zij zijn de verbinder en aanjager voor het organiseren van de sportieve activiteiten in de wijken en dorpen, in samenwerking met het onderwijs en de sportvereniging. De onderwijsomgeving is bij uitstek een omgeving waarin kinderen op jonge leeftijd aangemoedigd kunnen worden voor een leven lang bewegen. Dat begint natuurlijk met goed bewegingsonderwijs voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding”, aldus Alieke Wijnholds. 

Bewust van gezonde leefstijl

“Naast bewegingsonderwijs kan de schoolomgeving ook een goede plek zijn waar kinderen bewust worden gemaakt van een gezonde leefstijl. Het team buurtsportcoaches gaat de komende periode meer met het onderwijs en de sportverenigingen in gesprek over onderwerpen als naschools sportaanbod, het schoolzwemmen en gezonde leefstijl in de schoolomgeving. Het is mooi om te zien dat deze samenwerkingen tot stand komen en dat ook teamleden van de basisschool De Buitenvree enthousiast zijn geraakt. We hopen dat andere basisscholen dit ook gaan doen”

Meer informatie is te vinden op www.thedailymile.nl