Onderzoek naar renovatie De Nieuwe Veste afgerond

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau PhentaRho onderzocht of renovatie of gedeeltelijke nieuwbouw van De Nieuwe Veste een alternatief kan zijn voor complete nieuwbouw. Daaruit blijkt dat beide opties bijna net zoveel geld kosten, maar bij gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie het gebouw moeilijk aan te passen is aan de huidige wensen van het onderwijs. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om de school niet te renoveren en nieuwbouw verder te onderzoeken. Uit dat onderzoek moet blijken welke locatie het meest geschikt is: de huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan of op bedrijventerrein Holwert Midden.

Wethouder Jeroen Huizing: “Het huidige gebouw van de Nieuwe Veste is te groot en verouderd en brengt daardoor veel onnodige beheerskosten met zich mee. Ook voldoet het niet meer aan de onderwijsbehoeften van deze tijd. Daarom zijn wij met het schoolbestuur aan de slag gegaan om zowel verbouw als nieuwbouw te onderzoeken. We willen samen ervoor zorgen dat het voortgezet onderwijs ook in de toekomst in Coevorden blijft en de kinderen dichtbij huis naar school kunnen. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we weer een belangrijke stap zetten.”

Risico’s voor renovatie

PentaRho geeft aan dat alle scenario’s haalbaar zijn, maar dat er aan renovatie en gedeeltelijk nieuwbouw ten opzichte van nieuwbouw risico’s zijn verbonden. Deze risico’s zijn onder andere dat de investering van renovatie bijna even hoog is als de investering voor nieuwbouw, maar het gebouw niet aan te passen is aan de onderwijskundige visie van de Nieuwe Veste. Ook zijn er hoge kosten voor tijdelijke huisvesting en veroorzaakt de (ver)bouw overlast voor het onderwijs.

Vervolgonderzoek

Als de gemeenteraad ermee instemt, komt er een vervolgonderzoek naar welke locatie het meest geschikt is: de Van Heeckerenlaan of Holwert Midden. Ook komt er een onderzoek naar de aanpak van Holwert Midden. Het onderzoek duurt ongeveer vier maanden, waardoor er eind van dit jaar een besluit genomen kan worden over de locatie.