Opkomstpercentage verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 11.00 uur

Om 11.00 uur was het opkomstpercentage voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten in de gemeente Coevorden 9,3%.

Voor de Waterschappen was het opkomstpercentage 6,76% Hunze en Aa’s, 8,09% WDO-Delta en 7,84% Vechtstromen.

De meeste stemmen voor de Provinciale Staten zijn tot nu toe uitgebracht bij het stembureau Brasserie Tramlokaal in Meppen. Daar was het opkomstpercentage om 11.00 uur 13,45%.

 

Vorige verkiezingen

Bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 lag het opkomstpercentage om 11.00 uur op 10,5%.

Voor de Waterschappen die vallen binnen de gemeente Coevorden was het totale opkomstpercentage bij de vorige verkiezingen:

  • Waterschap Hunze en Aa’s 9% (2015).
  • Waterschap Reest en Wieden 8,3% (2015). Dit waterschap is in 2016 gefuseerd met waterschap Groot Salland. Ze zijn verder gegaan onder de naam WDO-Delta.
  • Waterschap Vechtstromen 21,21% (2013). Dit waterschap hield in 2013 haar verkiezingen vanwege een fusie tussen de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht.