Overhandiging resultaten enquête wensen binnenstad

De gemeente Coevorden denkt na over de invulling van de toekomstvisie voor de binnenstad. Historie neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Natuurlijk konden ook inwoners en bezoekers van de stad hun mening laten horen. Van 7 juli tot en met 26 augustus konden zij aangeven welk thema zij graag terugzien in de stad. Deze thema’s waren aan de hand van foto’s te bekijken in het Stedelijk Museum Coevorden tijdens een gratis toegankelijke tentoonstelling. Vanmorgen ontving wethouder Jan Zwiers de resultaten van de enquête uit handen van museumdirecteur Stefanie Hornemans-Ottens. 

De uitslag:

Schepen in de Haven  71 stemmen  
Toegang naar de Veemarkt    41 stemmen
Weeshuisweide 39 stemmen
Muziekkoepel 37 stemmen
Ganzen Geesje 28 stemmen
Waterpomp 26 stemmen
Warenmarkt en ambachten 26 stemmen
Garnizoen; exercitieterrein 16 stemmen
Intocht van de bisschop 13 stemmen
Terechtstelling 10 stemmen

 

Wethouder Jan Zwiers: "Met deze uitslag zijn we weer een stapje dichterbij om historie en gezelligheid in de stad te brengen. We kunnen hier als gemeente, samen met externe partijen die bezig zijn met de invulling van de binnenstad, zeker ons voordeel mee doen. Mooi ook dat niet alleen inwoners van de stad zelf maar inwoners van de hele gemeente hebben meegestemd. Water in de stad geeft altijd reuring, zomer en winter. Natuurlijk gaan we de uitslag ook delen met de gemeenteraad. In tegenstelling tot een paar jaar geleden hebben we nu ook middelen om echt aan de slag te gaan. Je merkt dat inwoners hang hebben naar zichtbaarheid, dat ze willen dat er ook echt aan de slag wordt gegaan. Die fase gaan we nu in."

"Opvallend is ook dat sommige mensen niet puur en alleen een stem uitbrachten, maar zelfs bijlagen op A4 aanleverden met uitwerking van ideeën. Daaruit blijkt dat de betrokkenheid groot is", aldus Stefanie Hornemans. "Dat is ook wat we graag willen", aldus Jan Zwiers. "Niet alleen de gemeente, de Historische Vereniging Stads en Heerlickheydt Coevorden, Stichting ToReCo en Coeveorden University die de enquête hebben georganiseerd moeten betrokken zijn. Al onze inwoners moeten uiteindelijk ambassadeur worden van een stad waar de historie weer is te zien."