Puzzel mee aan de binnenstad

Werkmaquette

Wat wil jij graag zien in de binnenstad van Coevorden? Water? Overkappingen en poorten? Of toch liever gras en bomen? Combinaties zijn natuurlijk ook mogelijk! Kom je puzzelstukjes leggen in de werk-maquette, laat er een foto van maken en wie weet… maakt jouw ontwerp straks deel uit van het ruimtelijk plan!

Meedoen?

Dan ben je van harte welkom op donderdag 25 april tussen 15.00 en 20.00 uur en op vrijdag 26 april tussen 15.00 en 18.00 uur in het open werkatelier aan de Friesestraat 51 in Coevorden.  

In januari vonden ook al bijeenkomsten plaats met inwoners en ondernemers. Aan de hand van onder meer deze bijeenkomsten is een zogeheten ‘Nota van Uitgangspunten’ opgesteld. Hierin is vastgelegd wat inwoners en partijen belangrijk vinden voor de invulling van het gebied. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de volgende stap naar een concrete invulling.  

Maquette

Stedenbouwkundig bureau de Zwarte Hond uit Groningen begeleidt het traject. Zij maakten de werk-maquette van de binnenstad met verschillende losse onderdelen. Met een foto wordt elk idee vastgelegd zodat een beeldverslag van alle inbreng ontstaat.  

Groepen

Naast de inloopsessies voor inwoners gaan ook verschillende groepen aan de slag met de maquette. Onder andere ondernemers, de jongerenraad en de Denktank gaan onder begeleiding van de Zwarte Hond aan het werk. De verwachting is dat het ruimtelijk plan voor Markt, Haven en Citadelpunt voor de zomer klaar is en wordt vastgesteld door het college van B&W. Ook de Weeshuisweide wordt in hierin betrokken. In september volgt dan besluitvorming door de gemeenteraad.  

Bouwen aan historie

Coevorden werkt hard aan de binnenstad. Aan het gebied Markt, haven en Citadelpunt, maar ook aan de Weeshuisweide, in de winkelstraten, de omgeving Sallandsestraat en kerk en het stationsgebied. Water, historie en gezelligheid zijn belangrijke thema’s voor inwoners, ondernemers en bezoekers. ‘Bouwen aan historie’ is een samenwerking tussen onder meer gemeente, Centrummanagement en Domesta.