Raadsvergadering 24 maart zonder publiek

Foto lege raadszaal

De openbare raadsvergadering van de gemeente Coevorden op 24 maart gaat wel door, maar dan zonder publiek.

De Gemeentewet stelt dat de raad openbaar moet vergaderen. Aan die regel wordt niet getornd omdat in de gemeente Coevorden alle raadsvergaderingen altijd live te volgen zijn via internet.  Vertegenwoordigers van de pers en andere personen wiens aanwezigheid gewenst is worden gericht uitgenodigd. Zodoende kan het aantal mensen wat bijeen komt tot een minimum worden beperkt.

Belangrijk dat college op sterkte is

Burgemeester Bert Bouwmeester legt uit waarom de raad ondanks de maatregelen toch bij elkaar komt. “Het is van belang dat de vergadering door gaat omdat de benoeming van de nieuwe wethouder Steven Stegen op de agenda staat. Die willen we niet uitstellen. Juist in de bijzondere situatie waarin we nu zitten vanwege het Coronavirus is het belangrijk dat het college zo snel mogelijk op sterkte is. Sommige besluiten mogen alleen worden genomen als de raad fysiek aanwezig is. Dat geldt ook voor de benoeming van een wethouder. Vandaar dat de vergadering door gaat”.  

Algemene maatregelen

Uiteraard gelden tijdens deze raadsvergadering de algemene maatregelen die iedereen in acht moet nemen. Zo wordt bijvoorbeeld bij het opstellen van de tafels en stoelen in de raadszaal gezorgd voor voldoende afstand.  

Wilt u de raadsvergadering volgen?

Dat kan via www.raadcoevorden.nl. Klik daar op de datum van de betreffende vergadering en u kunt thuis meekijken.