Renovatie Jan Kuipersbrug in Coevorden

Foto Jan Kuipersbrug

De Jan Kuipersbrug is toe aan een complete renovatie. Uit inspectie is naar voren gekomen dat er onder andere een nieuwe verflaag en een nieuwe slijtlaag nodig zijn. Ook wordt de onderkant van de brug opnieuw gecoat.

De werkzaamheden beginnen op maandag 9 september. Die dag is de brug volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een omleiding wordt met borden aangegeven.  

Twee brugdelen

De brug bestaat uit 2 brugdelen. Op maandag 9 september wordt er één brugdeel uitgepakt. Dat deel voeren we af naar Machinefabriek Emmen die de renovatie uit gaat voeren.  Op de helft die overblijft maken we aan de waterkant een tijdelijke leuning. Het verkeer kan dan vanaf dinsdag 10 september weer over de brug.  

De doorgang wordt geregeld met verkeersborden die aangeven dat tegenliggers moeten wachten / voorrang moeten verlenen. Hoewel de brug dus begaanbaar blijft, moet er wel rekening worden houden met oponthoud.  

Een erin en een eruit

Op de dag dat het gerenoveerde brugdeel teruggeplaatst wordt, is de brug weer volledig afgesloten. Gelijktijdig wordt dan het tweede gedeelte opgepakt en gaat dan op transport naar de fabriek. Het terugplaatsen van het tweede deel  staat gepland op dinsdag 24 december 2019. Als de renovatiewerkzaamheden vlot verlopen, schuiven we deze datum uiteraard naar voren.