Renze Bergsma voorgedragen als nieuwe burgemeester

Op voorstel van de vertrouwenscommissie heeft de gemeenteraad op 29 juni in een extra (besloten) raadsvergadering besloten om Renze Bergsma bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen om voorgedragen te worden als nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden.

De heer Bergsma is 45 jaar, is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Woudrichem.

De keuze voor de heer Bergsma is gemaakt aangezien hij goed past in de eerder door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring; hij is gedeputeerde geweest in de provincie Noord-Brabant en was 10 jaar wethouder (en loco burgemeester) in de gemeente Woudrichem. Renze Bergsma heeft een duidelijke visie op het functioneren van het openbaar bestuur in relatie met de samenleving. Ook op het gebied van bestuurlijke samenwerking, openbare orde en veiligheid heeft hij laten zien over voldoende kennis en ervaring te beschikken om op basis daarvan adequaat te kunnen handelen. Hij weet wat er speelt, kan daarop reflecteren en zet dat vervolgens in om tot resultaten te komen. Aan de vertrouwenscommissie heeft hij duidelijk gemaakt een goede balans aan te kunnen brengen in het daadkrachtig opereren en leggen van verbinding tussen partijen.

Als bestuurder en als mens komt hij over als iemand die oprecht is en rust uitstraalt. Deze kandidaat heeft een persoonlijkheid waarmee hij op een, bij Coevorden passende wijze, weet te verbinden; met empathie als vanzelfsprekend en daadkrachtig waar nodig.

De raad ziet in Renze Bergsma de nieuwe burgemeester van Coevorden en plaatst hem vol overtuiging op plaats één van de aanbeveling die aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gezonden.

Met de voordracht van de heer Bergsma door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan. Het streven is om de nieuwe burgemeester begin oktober te installeren.