Start campagne Kom uit je schuld

Gemeente Coevorden start, samen met de andere Drentse gemeenten deze maand de regionale voorlichtingscampagne Kom uit je Schuld. De campagne laat zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen.

 

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand. Maar natuurlijk ook de nijpende situatie in deze coronatijd. Het kan het begin van financiële problemen zijn. Het is belangrijk om financiële problemen of schulden vroeg bespreekbaar te maken.

 

“Ik ben niet de enige”

Coördinator Rosanne Bruinsma van de gemeente Coevorden: “Als gemeente willen we graag de mensen op tijd bereiken en ze laten beseffen dat ze niet de enige zijn. Met de campagne Kom uit je Schuld moedigen we mensen aan om met hun omgeving in gesprek te gaan over de situatie en om hulp te zoeken.” 

 

Eerder in beeld

De Rijksoverheid en gemeenten willen het aantal mensen met schulden in Nederland terugdringen. Daarvoor is het belangrijk dat gemeenten de financiële problemen bij mensen eerder in beeld hebben. Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waardoor gemeenten melding krijgen van betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en particuliere verhuurders. De gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht om de betreffende inwoner, na zo’n melding een hulpaanbod te doen.

 

Ervaringsdeskundigen

Heeft u betalingsachterstanden? U bent niet de enige. Op www.komjijeruit.nl leest u verhalen van ervaringsdeskundigen. Kijk voor meer informatie ook op Schuldhulpverlening. Voor contact met een medewerker van team Schuldhulp bij de gemeente Coevorden kunt u mailen met schuldhulp@coevorden.nl of bellen naar 14-0524.