Steun cultuur en natuur bij u in de buurt

De 73e Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds komt er aan! Dit jaar vindt de Anjeractie plaats van maandag 28 mei tot en met zaterdag 2 juni 2018. Elke collecterende organisatie ontvangt de helft van het opgehaalde bedrag retour voor de eigen clubkas, de overige helft komt ten goede aan cultuur en natuur in onze provincie.

 

We nodigen alle culturele verenigingen en verenigingen op het gebied van natuur(behoud) uit om actief aan deze Anjeractie deel te nemen. Verenigingen die belangstelling hebben voor de collecte kunnen zich aanmelden voor vrijdag 18 mei bij de coördinator van de Anjeractie in onze gemeente, mevrouw A. Lugies, telefoon 14 0524 of e-mail a.lugies@coevorden.nl.

Meer informatie over de Anjeractie vindt u op www.cultuurcollecte.nl.

 

Collectanten van culturele verenigingen en verenigingen die zich bezig houden met natuurbehoud uit onze gemeente, komen volgende week bij u aan de deur voor een bijdrage voor de cultuur en het natuurbehoud. Mede dankzij uw gift kan het Prins Berhanrd Cultuurfonds Drenthe jaarlijks vele projecten ondersteunen.

 

bij u in de buurt

De 73e Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds

komt er aan! Dit jaar vindt de Anjeractie plaats van maandag

28 mei tot en met zaterdag 2 juni 2018. Elke collecterende

organisatie ontvangt de helft van het opgehaalde bedrag

retour voor de eigen clubkas, de overige helft komt ten

goede aan cultuur en natuur in onze provincie.

Meer informatie over de Anjeractie vindt u op

www.cultuurcollecte.nl.

Collectanten van culturele verenigingen en verenigingen die

zich bezig houden met natuurbehoud uit onze gemeente,

komen volgende week bij u aan de deur voor een bijdrage

voor de cultuur en het natuurbehoud. Mede dankzij uw gift

kan het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe jaarlijks vele

projecten ondersteunen.