Stimuleringsfonds voor goed idee voor uw wijk of dorp

Wat is in uw wijk of dorp belangrijk voor de leefbaarheid? Voor een veilige en aantrekkelijke woonomgeving? Dat weet u als inwoner natuurlijk het best.

De gemeente Coevorden helpt graag bij het behouden of vergroten van de leefbaarheid in wijken en dorpen. Daarvoor is het Stimuleringsfonds opgericht. Als u een goed idee heeft, kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Twee soorten subsidie

Er zijn twee soorten subsidie: een projectsubsidie en dorps- en wijkbudget.

Projectsubsidie

Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven waar inwoners en de gemeente Coevorden van kunnen leren of die vernieuwend of experimenterend zijn. Er is ruimte voor initiatieven die kortlopend zijn, maar ook zeker voor initiatieven die meerjarig of zelfs structureel zijn.

Dorps- en wijkbudget

Dorpen en wijken kunnen een dorps- of wijkbudget aanvragen. Hiermee willen wij dorpen en wijken de ruimte geven om naar eigen inzicht activiteiten en/of projecten te ondersteunen die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in het algemeen.

Vakjury

De aanvragen voor een wijk- en dorpsbudget of projectsubsidie worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury. Deze adviseert het college over de subsidieaanvragen.

Leefbaarheid en verbinding

De initiatieven hebben te maken met de manier waarop onze inwoners de dagelijkse woonomgeving beleven (leefbaarheid). En op de manier waarop inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen meer zelf of met elkaar de regie nemen. Bijvoorbeeld bij het oplossen van maatschappelijke kwesties al dan niet in samenwerking met de gemeente (verbinding).

Aanvragen met goedkeuring

Iedere vereniging of stichting kan een subsidieaanvraag indienen voor een project in het dorp of wijk. De projectaanvragen moeten worden goedgekeurd door de betreffende vereniging van plaatselijk belang, dorpsbelang, wijkvereniging of wijkteam/wijkplatform.

Meer informatie en Initiatievenkaart

Op www.coevorden.nl/stimuleringsfonds vindt u alle informatie en de aanvraagformulieren. Ook staat daar een zogenaamde Initiatievenkaart. Dat is een kaart met verschillende inwonersinitiatieven in de gemeente. Het gaat om initiatieven die in de afgelopen jaren financieel zijn ondersteund vanuit het stimuleringsfonds. Ook staan op de initiatievenkaart dorps- en wijkvisies die zijn afgerond of die in de maak zijn. Doel van deze kaart is om kennis met elkaar te kunnen delen. En inspiratie op te doen.

Mooi voorbeeld

Een mooi voorbeeld van een initiatief is het project Deelauto Sleen. Sleen heeft sinds januari 2021 een elektrische deelauto die door meerdere mensen gebruikt kan worden. De auto is 24 uur per dag en zeven dagen per week te gebruiken door mensen die zich aangemeld hebben.

Duurzaam en economisch

Géke Mennink, inwoonster van Sleen, nam het initiatief. “Wij deelden onze eigen auto altijd al. We hadden twee auto’s en een daarvan gebruikten we maar weinig. Maar wegdoen was eigenlijk ook geen optie, omdat we af en toe tegelijk een auto nodig hebben. We verhuurden de auto via een commerciële organisatie, vooral aan mensen uit Emmen. Maar een deelauto in je eigen dorp is veel meer gezamenlijk. Niemand hoeft te investeren (een auto te kopen) en je betaalt naar gebruik. De deelauto is een elektrische auto dus duurzaam en delen maakt het gebruik veel economischer. Onze tweede auto kon de deur uit, ook veel beter voor het milieu.”

Bijdrage Stimuleringsfonds nodig voor start

Duurzaam Sleen is een werkgroep die vanuit de Dorpsvisie Sleen is ontstaan. De deelauto is een van de initiatieven van deze werkgroep. Een bijdrage uit het Stimuleringsfonds was belangrijk om het project te realiseren. “Zonder die bijdrage was het niet gelukt”, aldus Géke. “Meestal kun je pas van start met een deelauto als er al voldoende deelnemers zijn die er gebruik van willen maken. Met de bijdrage van de gemeente kunnen we het aantal deelnemers nu langzaam opbouwen. We konden direct van start en vanaf dat punt uitbreiden.

Volle pot

Het totale subsidiebedrag in het Stimuleringsfonds is voor 2021 € 610.000. Ruimte genoeg dus voor veel meer mooie initiatieven. Dus, heeft u een goed idee voor uw wijk of dorp? Aarzel niet en doe een beroep op het Stimuleringsfonds. Het is er voor u!