Tijdelijk 50 extra asielzoekers in Aalden

Het azc in Aalden gaat op haar eigen terrein woonunits plaatsen waarin tijdelijk 50 extra asielzoekers worden opgevangen.

Hoge bezettingsdruk

Het COA heeft te maken met een hoge bezettingsdruk voor de opvang van asielzoekers en is in heel Nederland op zoek naar meer opvangplekken. Te weinig vergunninghouders kunnen op tijd verhuizen van een azc naar een reguliere woning ergens in Nederland. Tegelijkertijd is er nieuwe instroom. Vanuit het Rijk is aan alle provincies gevraagd om te kijken naar nieuwe en bestaande locaties.  

Woonunits op terrein COA

Het COA heeft het College van de gemeente Coevorden gevraagd om tijdelijke uitbreiding van het maximum aantal bewoners in het azc in Aalden van 450 naar 500. Op het eigen terrein van het COA, kan het COA woonunits plaatsen waarin de 50 extra vluchtelingen worden opgevangen. Daarvan zijn 20 plekken bestemd voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor deze groep is er aangepaste huisvesting en intensieve 24-uurs begeleiding. En ze gaan naar school. Het gaat om een periode van 2 jaar met optie voor nog een jaar verlenging. Gisteren besloot het college in te stemmen met dit verzoek.

Brief en gesprekken inwoners

De inwoners van Aalden en Zweeloo zijn vandaag geïnformeerd met een brief. Het bestuur van Dorpsbelang en een aantal andere betrokkenen zijn vandaag persoonlijk geïnformeerd.