Tonk-regeling voor huishoudens in financiële nood

Er is een nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood; de Tonk-regeling voor tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten. Deze overheidsregeling is voor mensen met een terugval in hun inkomen, die noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk kunnen betalen. Er is nog niet veel bekend over deze regeling.

  • De Tonk kan waarschijnlijk vanaf 15 maart 2021 worden aangevraagd
  • De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
  • Het is een tijdelijke aanvulling op de bestaande Bijzondere bijstand

Wat we nog niet weten over de Tonk

  • Wie ervoor in aanmerking komen
  • Wat de randvoorwaarden en regels zijn
  • Hoe de regeling aangevraagd kan worden

Aanvragen Tonk

Tonk-aanvragen kunnen bij ons worden gedaan. Er komt een digitaal aanvraagformulier. Wanneer dit aanvraagformulier online is, kunt u de regeling aanvragen met behulp van DigiD. We zijn op dit moment druk bezig om de voorwaarden en regels vast te stellen. Zodra we meer over deze nieuwe regeling weten, geven we u meer informatie. Houd daarom regelmatig onze website in de gaten.