Uitnodiging klimaatbijeenkomst

Illustratieve afbeelding

De gemeente Coevorden scoort hoog op het gebied van duurzame energieopwekking. Samen met ondernemers en inwoners hebben we al behoorlijke stappen gemaakt. Maar we zijn er nog lang niet als het gaat om het verduurzamen van onze gemeente. Ook het klimaatakkoord van Parijs vraagt om actie. Er moeten nog flinke stappen worden gezet. Om onze ambitie op het gebied van klimaat in Coevorden meer vorm te geven, hebben we uw hulp nodig.

Doe en denk mee

Ook u bent uitgenodigd om mee te denken over het thema klimaat en duurzaamheid. Hoe zouden we invulling moeten geven aan de klimaat- en duurzaamheidambitie? Heeft u zelf al initiatieven genomen om hieraan bij te dragen? Wat verwacht u van de gemeente en wat mogen wij van u verwachten op dit thema? Tijdens de bijeenkomst horen we graag uw ideeën en opvattingen. Al uw inbreng is van harte welkom. Op deze manier kunnen we een samenhang krijgen tussen ideeën, initiatieven en maatregelen. Samen brengen we het klimaatakkoord van Parijs naar Coevorden.

Aanmelden

Er zijn meerdere sessies gepland waarvoor u zich kunt aanmelden. Aanmelden kan per doelgroep. Wilt u meedenken vanuit uw bedrijf, een sportvereniging, als woningcorporatie/zorginstelling, huurdervereniging of als inwoner van Coevorden?