Verandering inzameling PMD en restafval en invoering milieupas Coevorden

Per 1 april 2019 krijgen inwoners van de gemeente Coevorden te maken met wijzigingen rondom afval. Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) worden vanaf dan eens per twee weken ingezameld en de container voor restafval eens per vier weken. Dit was precies andersom. Daarnaast wordt op 1 april een milieupas ingevoerd voor toegang tot de milieustraten in Coevorden en Zweeloo.

Kosten beheersbaar houden

De wijzigingen passen bij de doelstelling van de gemeente om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen. Wethouder Jeroen Huizing zegt hierover: “Na de invoering van de container voor plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons kregen we steeds vaker het verzoek van inwoners om de PMD-container vaker te legen. Daar komen we nu aan tegemoet.” De gemeente stimuleert inwoners om zoveel mogelijk PMD en ook glas, papier en textiel apart te houden van het restafval. Jeroen Huizing: “Daardoor kunnen we meer grondstoffen recyclen en we houden de kosten van het afvalbeheer in de hand. Tegelijkertijd zetten we een volgende stap in de modernisering van de milieustraten. Met de milieupas regelen we dat (alleen) inwoners van de gemeente Coevorden toegang hebben tot de milieustraten.”

Twee brieven

Eind maart ontvangen inwoners twee brieven van de gemeente en Area. De eerste brief gaat over de verandering in de inzameling. Hierin staan ook de nieuwe inzameldata voor PMD en restafval. De digitale inzamelkalender is overigens nu al zichtbaar: in de app Area Afval en op de website van Area: area-afval.nl. In de tweede brief zit de milieupas. Deze pas hebben inwoners vanaf 1 april nodig om afval naar de milieustraten te brengen.

Hoogbouw met milieupas

Bewoners van appartementengebouwen die hun afval met behulp van een milieupas storten in een verzamelcontainer, ontvangen eind maart een brief zonder milieupas. Hun huidige pas is vanaf april namelijk ook te gebruiken op de milieustraten in Coevorden en Zweeloo.

Meer informatie

Op de speciale afvalwebsite afvalincoevorden.nl zijn veel vragen en antwoorden over alle veranderingen te vinden.