Verandering procedure kwijtschelding waterschapsbelasting

bankbiljetten - illustratie bij kwijtschelding

Per 1 januari 2020 is de samenwerking tussen de gemeente Coevorden en het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) stopgezet. Dit houdt in dat het aanvragen van kwijtschelding voor uw waterschapsbelastingen niet meer via de gemeente gaat. U moet deze kwijtschelding via het GBLT aanvragen. Kwijtschelding waterschapsbelasting kunt u aanvragen als u de belastingaanslag niet kunt betalen.

Doet u voor het eerst een aanvraag om kwijtschelding, dan begint deze aanmelding op de website van het GBLT www.GBLT.nl of via een kwijtscheldingsformulier van het GBLT. Dit formulier kunt u aanvragen via het telefoonnummer 088-064 55 55.

Heeft u in 2019 al kwijtschelding gekregen van uw waterschapsbelasting? Dan wordt dit door het GBLT voor het jaar 2020 automatisch getoetst. U ontvangt van het GBLT apart een brief. Heeft u hier vragen over dan kunt u bij het GBLT terecht.

De aanslag van het GBLT ligt 21 of 22 januari op uw deurmat. De gemeentelijke belastingen volgen op 31 januari. Kwijtscheldingsaanvragen voor gemeentelijke belastingen gaan via de gemeente Coevorden.