Vergunninghouders opgeleid bij Coevorder installatiebedrijven

Aftrap-opleidingstraject-vergunninghouders

Afgelopen najaar werd de eerste stap gezet. Vandaag beginnen zes vergunninghouders met een opleiding. Na de opleiding gaan ze drie maanden op proef aan de slag als elektro- en/of installatiemonteur bij de Coevorder installatiebedrijven Langeland-Borgman, Hemmes en Vriend. Doel is uitstroom naar een betaalde baan. Initiatiefnemer is de gemeente Coevorden, die hiervoor samenwerkt met het Servicepunt Techniek, de bedrijven, TSH-opleidingen en opleidingsfonds OTIB.

Wethouder Joop Brink is enthousiast: “Als gemeente willen we dat zoveel mogelijk statushouders actief deelnemen aan de samenleving. Daarvoor investeren we in  taalonderwijs en moedigen we bedrijven aan om statushouders aan het werk te helpen. Vanuit de installatiebedrijven is de vraag naar vakmensen groot. In oktober 2018 hebben we, samen met de bedrijven, goed gekeken waar de behoeftes liggen en of er voldoende bereidheid is om extra aandacht aan de begeleiding en het opleiden van vergunninghouders te besteden.” 

Maatwerk

Maaike Borgman van de gemeente Coevorden coördineert het project. “Er is een groep vergunninghouders die in hun land van herkomst iets met techniek hebben gedaan. We hebben geïnventariseerd wat zij precies kunnen op dit gebied en wat de bedrijven vragen. Met een maatwerk opleidingstraject willen het gat dat daartussen zit verkleinen. We bieden een basisopleiding E&W (Elektrotechniek & Werktuigkunde) aan en de kandidaten kunnen hun VCA certificaat halen.”

Taal en begeleiding

Daarnaast wordt een traject opgestart om de vaktechnische taalkennis te vergroten en volgens de vergunninghouders een training waarin zij gecoacht worden op persoonlijke ontwikkeling en werknemersvaardigheden om zo nodig om te gaan met cultuurverschillen in werksituaties. Voor de werkbegeleiders bij de werkgevers wordt een training aangeboden om ze meer handvatten te geven om de begeleiding op de werkvloer zo goed mogelijk te laten verlopen.

Contract

Afgelopen week hebben de zes kandidaten een snuffelstage bij de drie bedrijven gelopen. Vandaag starten ze met de opleiding. Als het opleidingstraject is afgerond, starten ze met een proefplaatsingsperiode van drie maanden. Wanneer dit alles goed is doorlopen, krijgen de kandidaten een contract voor in ieder geval de duur van een jaar.

Investering

Voor het traject wordt samengewerkt met het OTIB, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Technische Installatie Bedrijven. De investering gebeurt vanuit OTIB, de gemeente Coevorden en de bedrijven.