Vertraging inzamelen afval door brand bij Area

Vuilnisauto Area

Bij Area Reiniging is brand geweest. Een aantal inzamelvoertuigen heeft daarbij roetschade opgelopen.

 Die wagens moeten eerst schoongemaakt worden voor ze weer de weg op kunnen. Het is dus goed mogelijk dat niet alle containers die nu aan de weg staan voor 16.30 uur geleegd zijn. Controleer daarom even of je container geleegd is. Zo niet, laat hem wat langer aan de weg staan. Ook morgen kan de inzameling wat langer duren. De meest actuele informatie vind je op www.area-afval.nl.